طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

قیمت انواع منتل ومنتل استیرر کمپانی cole parmer امریکا(electrothermal انگلستان)

نمایندگی رسمی کمپانی الکتروترمال انگلستان قیمت انواع دستگاههای منتل الکتروترمال قیمت شوف بالن های COLE PARMER شوف بالن های مختلف استیرر دار و دما دار انواع هیتر منتل مگنت دار با کنترل دمایی انواع مختلف شوف بالن های ا ظرفیت 500 سی سی و یک لیتری انواع شوف یالن یا ظرفیت 2 و 3 لیتری انواع شوف بالن با ظرفیت 5 لیتری انواع هیتر منتل با ظرفیت متغیر آزمایشگاهی انواع مدل های مختلف از هیتر منتل آزمایشگاهی 10112-59 HM100C HEATING MANTLE 100ML CONTROL'D 10112-62 HM2000C HEATING MANTLE 2000ML CONTRO'D 10112-64 HM500C HEATING MANTLE 500ML CONTROL'D 36204-01 OM0250 Digi-Mantle Heating Cartridge, 100 to 250 mL; 36204-05 OM0500 Digi-Mantle Heating Cartridge, 500 ; 36204-09 OM1000 Digi-Mantle Heating Cartridge, 1000 mL; 36204-13 OMCA Digi-Mantle Heating Controller; 04641-05 EMA0050/CEB Stirring/Heating Mantle, 50 mL ; 04641-15 EMA0100/CEB Stirring/Heating Mantle, 100 mL ; 04641-25 EMA0250/CEB Stirring/Heating Mantle, 250 mL ; 04641-35 EMA0500/CEB Stirring/Heating Mantle, 500 mL ; 04641-45 EMA1000/CEB Stirring/Heating Mantle, 1000 mL ; VAC 04641-55 EMA2000/CEB Stirring/Heating Mantle, mL ; 36002-02 EM0050/CE -06 EM0100/CE Heating Mantle, 100 mL ; 36002-10 EM0250/CE Heating Mantle, 250 mL ; 36002-14 EM0500/CE Heating Mantle, 500 mL ; 36002-18 EM1000/CE Heating Mantle, 1000 mL ; 36002-22 EM2000/CE Mantle, 2000 mL Capacity; 36002-26 EM3000/CE Heating Mantle, 3000 mL ; 30 36002-30 EM5000/CE Heating Mantle, 5000 mL ; 36003-02 CMU0050/E Heating Mantle, 50 mL ; VAC 36003-06 CMU0100/E , 100 mL ; VAC36003-14 CMU0500/E Heating Mantle, 500 mL Capacity; 230 V 36003-18 CMU1000/E Heating Mantle, 1000 mL Capacity; 36003-22 CMU2000/E , 2000 mL ; 36003-26 CMU3000/E , 3000 mL 36003-30 CMU5000/E , 5000 mL 36013-00 CMUA0100/CE , 100 mL; 36013-02 CMUA0250/CE /, 250 mL; 36013-04 CMUA0500/CE /, 500 mL; 36013-06 CMUA1000/CE /, 1000 mL; 36013-08 CMUA2000/CE 36013-10 CMUA3000/CE /, 3000 mL; 36013-12 CMUA5000/CE /Heating Mantle, 5000 mL; 230 36013-14 CMUT1000/CE Heating Mantle, 250 mL to 1 L; Heating Mantle, 10 L; 230 VAC 36013-18 CMUV12/CL Mantle, 12 L; 36013-20 CMUV20/CL Mantle, 20 L; L;

مشخصات آگهی

نام آگهی دهنده: كيميا تجهيز طايي

شهر: تهران

پست الکترونیک:

وب سایت:

آدرس :

تاریخ درج آگهی: 1402/07/01

تاریخ انقضای آگهی: 1402/08/28

تماس با آگهی دهنده