طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

فروش انكوباتور در حجم هاي مختلف از كمپاني Memmert آلمان

~/images/no-image.png

انکوباتور IN55 دیجیتال 53 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور IN30 دیجیتال 30 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور IN75 دیجیتال 75 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور IN110 دیجیتال 108 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور IN160 دیجیتال 160 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور IN260 دیجیتال 260 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور IN450 دیجیتال 449 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور IN750 دیجیتال 750 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF55 دیجیتال 53 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF110 دیجیتال 108لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF75 دیجیتال 75 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF110 دیجیتال 108 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF160 دیجیتال 160 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF260 دیجیتال 260 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF450 دیجیتال 449 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF750 دیجیتال 750 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF 55 plus دیجیتال 53 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF 75 plus دیجیتال 75 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF 110 plus دیجیتال 108 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF 160 plus دیجیتال 160 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF 260 plus دیجیتال 260 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF 450 plus دیجیتال 449 لیتری از کمپانی ممرت آلمان انکوباتور فن دار IF 750 plus دیجیتال 750 لیتری از کمپانی ممرت آلمان

مشخصات آگهی

نام آگهی دهنده: كيميا تجهيز طايي

شهر: تهران

پست الکترونیک:

وب سایت:

آدرس : تهران رسالت

تاریخ درج آگهی: 1403/02/01

تاریخ انقضای آگهی: 1403/02/31

تماس با آگهی دهنده