طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

فروش رسمي چمبر رطوبتي و چمبر حرارتي در حجم هاي مختلف از كمپاني Memmmert آلمان

~/images/no-image.png

چمبر رطوبتی HPP 110 با سیستم پلتییر یرای تست پایداری از Memmert آلمان چمبر رطوبتی HPP 260 با سیستم پلتییر یرای تست پایداری از Memmert آلمان چمبر رطوبتی HPP 750 با سیستم پلتییر یرای تست پایداری از Memmert آلمان چمبر رطوبتی HCP 110 با سیستم حرارتی یرای تست پایداری از Memmert آلمان چمبر رطوبتی HCP 260 با سیستم حرارتی یرای تست پایداری از Memmert آلمان چمبر رطوبتی HCP 153 با سیستم حرارتی یرای تست پایداری از Memmert آلمان چمبر رطوبتی HCP 110 با سیستم حرارتی یرای تست پایداری از Memmert آلمان چمبر رطوبتی HCP 260 با سیستم حرارتی یرای تست پایداری از Memmert آلمان چمبر رطوبتی HCP 153 با سیستم حرارتی یرای تست پایداری از Memmert آلمان چمبر رطوبتی HCP 110 با سیستم حرارتی یرای تست پایداری از Memmert آلمان چمبر تغییرات دمایی ICH 110 از memmert آلمان چمبر تغییرات دمایی ICH 260 از memmert آلمان چمبر تغییرات دمایی ICH 750 از memmert آلمان چمبر تغییرات دماییCTC 256 برای تست محیطی از منفی 40 از memmert آلمان

مشخصات آگهی

نام آگهی دهنده: كيميا تجهيز طايي

شهر: تهران

پست الکترونیک:

وب سایت:

آدرس : تهران رسالت

تاریخ درج آگهی: 1403/05/02

تاریخ انقضای آگهی: 1403/06/02

تماس با آگهی دهنده