طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

قیمت انواع ویسکومتر و رئومتر از کمپانی fungilab اسپانیا

ویسکومتر و رئومتر fungilab ویسکومتر های شیشه ای fungilab ترموسل fungilab حمام سیرکوله fungilab کاپ های ویسکوزیته fungilab اسپانیا محلول های استاندارد fungilab اسپانیا مدل های مختلف ویسکومتر با و بدو پراب دمایی و ویژگی نصب به کامپیوتر THERMOCAP PLUS حمام ویسکوزیته کاپیلاری Viscolead one L Viscolead one R VISCOLEAD ADV L VISCOLEAD ADV R ALPHA R ALPHA L Smart R Smart L Expert R Expert L THERMOVISC B100-F8S حمام ترموستاتیک یخچالدار ویسکوزیته ویسکومتر فالینگ بالVisco Ball (Hoppler) ترموسل انواع ویسکومتر های دو شاخه و سه شاخه حبابدار انواع ویسکومتر های ارتعاشی انواع مختلف محلول های ویسکوزیتی بر حسب سانتی پو آز با معتبر ترین سرتیفیکیت دنیا Capillary (Cannon-Fenske Opaque), size 25 Capillary (Cannon-Fenske Opaque), size 50 Capillary (Cannon-Fenske Opaque), size 75 Capillary (Cannon-Fenske Opaque), size 100 Capillary (Cannon-Fenske Opaque), size 150 Capillary (Cannon-Fenske Opaque), size 200 Capillary (Cannon-Fenske Opaque), size 300 Capillary (Cannon-Fenske Opaque), size 350 Capillary (Cannon-Fenske Opaque), size 400 Capillary (Cannon-Fenske Opaque), size 450 Capillary (Cannon-Fenske Opaque), size 500 Capillary (Cannon-Fenske Opaque), size 600 Capillary (Cannon-Fenske Opaque), size 650 Capillary (Cannon-Fenske Opaque), size 700 Capillary (Cannon-Fenske Routine), size 25 Capillary (Cannon-Fenske Routine), size 50 Capillary (Cannon-Fenske Routine), size 75 Capillary (Cannon-Fenske Routine), size 100 Capillary (Cannon-Fenske Routine), size 150 Capillary (Cannon-Fenske Routine), size 200 Capillary (Cannon-Fenske Routine), size 300 Capillary (Cannon-Fenske Routine), size 350 Capillary (Cannon-Fenske Routine), size 400 Capillary (Cannon-Fenske Routine), size 450 Capillary (Cannon-Fenske Routine), size 500 Capillary (Cannon-Fenske Routine), size 600 Capillary (Cannon-Fenske Routine), size 650 Capillary (Cannon-Fenske Routine), size 700 Capillary (Ubbelohde ASTM), size 0 Capillary (Ubbelohde ASTM), size 0C Capillary (Ubbelohde ASTM), size 0B Capillary (Ubbelohde ASTM), size 1 Capillary (Ubbelohde ASTM), size 1C Capillary (Ubbelohde ASTM), size 1B Capillary (Ubbelohde ASTM), size 2 Capillary (Ubbelohde ASTM), size 2C Capillary (Ubbelohde ASTM), size 2B Capillary (Ubbelohde ASTM), size 3 Capillary (Ubbelohde ASTM), size 3C Capillary (Ubbelohde ASTM), size 3B Capillary (Ubbelohde ASTM), size 4 Capillary (Ubbelohde ASTM), size 4C Capillary (Ubbelohde ASTM), size 4B Capillary (Ubbelohde ASTM), size 5 Capillary (Ubbelohde DIN), size 0 Capillary (Ubbelohde DIN), size 0c Capillary (Ubbelohde DIN), size 0a Capillary (Ubbelohde DIN), size I Capillary (Ubbelohde DIN), size Ic Capillary (Ubbelohde DIN), size Ia Capillary (Ubbelohde DIN), size II Capillary (Ubbelohde DIN), size IIc Capillary (Ubbelohde DIN), size IIa Capillary (Ubbelohde DIN), size III Capillary (Ubbelohde DIN), size IIIc Capillary (Ubbelohde DIN), size IIIa Capillary (Ubbelohde DIN), size IV Capillary (Ubbelohde DIN), size IVc Capillary (Ubbelohde DIN), size IVa Capillary (U-Tube Type BS/U), size A Capillary (U-Tube Type BS/U), size B Capillary (U-Tube Type BS/U), size C Capillary (U-Tube Type BS/U), size D Capillary (U-Tube Type BS/U), size E Capillary (U-Tube Type BS/U), size F Capillary (U-Tube Type BS/U), size G Capillary (U-Tube Type BS/U), size H Capillary (U-Tube Reverse Flow), size 1 Capillary (U-Tube Reverse Flow), size 2 Capillary (U-Tube Reverse Flow), size 3 Capillary (U-Tube Reverse Flow), size 4 Capillary (U-Tube Reverse Flow), size 5 Capillary (U-Tube Reverse Flow), size 6 Capillary (U-Tube Reverse Flow), size 7 Capillary (U-Tube Reverse Flow), size 8 Capillary (U-Tube Reverse Flow), size 9 Capillary (U-Tube Reverse Flow), size 10 Capillary (U-Tube Reverse Flow), size 11

مشخصات آگهی

نام آگهی دهنده: كيميا تجهيز طايي

شهر: تهران

پست الکترونیک:

وب سایت:

آدرس : تهران- خیابان هنگام

تاریخ درج آگهی: 1403/05/02

تاریخ انقضای آگهی: 1403/06/02

تماس با آگهی دهنده