طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

کمبود ویتامین D و افزایش خطر ابتلا به سرطان مثانه Low vitamin D levels linked to increased risk of bladder cancer

کمبود ویتامین D و افزایش خطر ابتلا به سرطان مثانه
Low vitamin D levels linked to increased risk of bladder cancer
Date:
November 7, 2016
Source:
University of Warwick

یافته های یک مطالعه مروری که خود براساس بررسی  سیستماتیک هفت مطالعه ، صورت پذیرفته و در کنفرانس سالانه  انجمن اندوکرینولوژی در برایتون مطر ح شده است ،نشان میدهد که،کمبود ویتامینD با افزایش خطر ابتلا به سرطان مثانه در ارتباط می باشد،گر چه جهت تایید این یافته ها به انجام مطالعات بیشتری نیاز می باشد.
ویتامین ِD، بوسیله بدن با قرارگرفتن در معرض نور خورشید ساخته می شودو بدن را در کنترل سطح کلسیم و فسفر کمک می نماید.همچنین ویتامین  D می تواند از منابع غذایی از قبیل روغن ماهی و زرده تخم مرغ نیز بدست آید.مطالعات قبلی کمبود ویتامین را با مشکلاتی از قبیل بیماریهای قلبی عروقی،اختلالات شناختی ،بیماریهای اتوایمیون وسرطان مرتبط دانسته اند.
در کشورهایی که در سطح پائینی از نور خورشید بهره مند هستند.خیلی مشکل است که بتوان مقدار کافی ویتامین D را ،به تنهایی از منابع غذایی تامین نمود.در بریتانیا از هر پنج نفربزرگسال یک نفربه کمبود ویتامین D، دچار می با شد.واز هر پنج نفر که کمبود ویتامین D دارند،سه نفر low level ،هستند.این امر بخصوص در میان افراد با پوست تیره شایع است: در بریتانیا ودر فصل زمستان ،75 درصد دارای سیاه پوستان به کمبود ویتامین  D ،دچار هستند.
در این مطالعه محققین از دانشگاه Warwick ارتباط بین خطر ابتلا به سرطان مثانه و،ویتامین  Dرا مورد بررسی قرارداده و هفت مطالعه تاپیک که در هر یک ازمطالعات تعدادی از 112 تا 1125 فرد شرکت داشتند،را بصورت مروری بررسی نمودند.5 مطالعه از هفت مطالعه ارتباط بین سطح پایین ویتامین D وافزایش خطر ابتلا به سرطان مثانه را نشان دادند.
دریک آزمایش جداگانه، محققین با مشاهده ،رده ای از سلولهای مثانه که بنام سلولهای اپی تلیال ترانزیشنال خوانده می شوند ،دریافتند که این سلولها قادرند فعال شده و به ویتامین D پاسخ دهند.و بنوبه خود پاسخ ایمنی را تحریک نمایند.
بر اساس اظهار نظر نویسنده اصلی این مطالعه Dr Rosemary Bland ،این امر با اهمیت می باشد زیرا که سیستم ایمنی می تواند با شناسایی سلولهای غیر طبیعی قبل از آنکه به سرطان تبدیل شوند، در جلوگیری از بروز سرطان ،نقش داشته باشد.
Dr Bland   همچنین اظهار نمود که مطالعات بیشتری مورد نیاز است که این ارتباط را مورد آزمایش وتایید قرار دهند،اما کار ما نشان می دهد که سطح پائین ویتامین D  موجوددر خون ،ممکن است از تحریک سلولها در مثانه جهت ایجاد یک پاسخ کافی به سلولهای غیر طبیعی جلوگیری نماید.استفاده ازویتامین D بعنوان یک ویتامین ارزان ،امن ومطمئن درپیشگیری از بروز سرطان هیجان برانگیز می باشد وبطور بالقوه می تواند در نجات زندگی بسیاری از مردم تاثیرگذار باشد.
 

ویتامین دی،,ویتامینD،کمبود ویتامین D،ویتامین DسرطانLow vitamin D،کمبود ویتامین Dسرطان مثانه،Low vitamin D levels bladder cancer
.