طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

کشف گونه جدید باکتری عامل ایجاد بیماری لایم(Lyme Disease )

 

کشف گونه جدید باکتری عامل ایجاد بیماری لایم(Lyme Disease )

March 10, 2016

دانشمندان اخیرا گزارش نموده اند که گونه دومی از باکتری عامل ایجاد بیماری لایم را کشف نموده اند.

این گونه جدید پس از آن کشف گردید که نتایج تستهای آزمایشگاهی انجام شده بر روی شش بیمار در مینسوتای امریکا که مشکوک به بیماری لایم بودند ،با آنچه که در مورد Borrelia Burgdorferi  (عامل شناخته شده بیماری لایم ) تصور می شد ،متفاوت بود.

آزمایشهای ژنتیکی انجام شده بر روی گونه اخیر، تفاوت های زیادی را با B. Burgdorferi

مورد تا ئید قرارداد ، بطوریکه گونه اخیر بعنوان گونه جدیدی مطرح گردید و پس از کشف آن توسط Mayo Clinic بنام Borrelia Mayonii نامیده شد.در یک دوره دو ساله شش بیمار از 9000 نفری که مورد آزمایش قرار گرفتند به بیماری ناشی از B. Mayonii مبتلا شده بودند. یافته ها ی علمی در مورد باکتری جدید ،اخیرا در Lancet Infectious Diseases منتشر شده است.

B. Mayonii رابطه نزدیکی با B. Burgdorferi دارد. B. Mayoniiشبیه B. Burgdorferi  ازطریق نیش کنه گوزن منتقل می شود،این کنه همچنین تحت عنوان کنه پا سیاه نیز خوانده می شود. بیماری ناشی از B. Mayonii، علائم و نشانه هایی شبیه بیماری ناشی از B. Burgdorferi ازجمله تب،سردرد،راش ودرد گردن ضمن چند روز اول عفونت ،همراه با درد مفاصل و آرتریت هفته ها بعد از گزش کنه ادامه وگسترش می یابد.

با وجود این بنظر می رسد که B. Mayoniiعلائم و نشانه های دیگری ازجمله تهوع ،استفراغ نیز ایجاد می نماید.قابل توجه ترین مسئله در مورد بیماری ناشی از B. Mayonii این است که بجای  مشخصه راش چشم گاوی که در اطراف جای نیش کنه در بیماری ناشی از B. Burgdorferi ممکن است مشاهده شود ،راش ناشی از B. Mayonii تمایل دارد که به خارج از محل نیش کنه منتشر گردد وفاقد مشخصه راش چشم گاوی نیز می باشد. بعضی از همین تفاوت هاست که ممکن است از نظر تشخیص بیماری ، منجر به رد ابتلا به بیماری لایم گردد.

پایان

 

 

کشف گونه جدید باکتری عامل بیماری لایم،بیماری لایم،گونه جدید بورلیا،کنه گوزن،کنه پاسیاه،Borrelia Mayonii ،Borrelia Burgdorferi، Lyme Disease
.