طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

کنترل فشارخون سیستولیک درحد12به میزان قابل توجهی خطر بروز بیماری قلبی و مرگ ومیر را کاهش میدهد

کنترل فشار خون سیستولیک

از هر سه نفر امریکایی یک نفر به بیماری فشار خون بالا مبتلا می باشد.

عدم درمان فشار خون بالا در طول زمان می تواندبا تضعیف قلب و عروق ،خطر بروز بیماریهای قلبی،حملات قلبی،سکته مغزی،بیماریهای کلیوی و کوری را افزایش دهد.

بررسی دستورالعمل های جاری نشان می دهدکه به اغلب افراد مبتلاتوصیه میگرددکه فشار خون سیستولیک خودرا در حد ماکزیمم 14 (140 میلی متر جیوه یا 140mm Hg )کنترل نمایند و در افرادی که ازریسک فاکتورهای ابتلا به دیابت و بیماریهای کلیوی برخوردار می باشند ،توصیه می شود که فشار خون سیستولیک خود را در حد فشار 13 یا130mm Hg کنترل نمایند.

 نتایج مقدماتی مطالعه ای که توسط موسسه ملی بهداشت امریکا پشتیبانی شده، نشان می دهد که کنترل دارویی فشار خون سیستولیک در حد 120mm Hg،به میزان قابل توجهی، خطربروز بیماری قلبی و مرگ ومیر در میان مبتلایان به فشار خون با سن 50 سال و بیشتررا کاهش می دهد.

 

کلید واژه ها: فشار خون،فشارخون سیستولیک،فشارخون بالا،بیماری قلبی فشار خون،کنترل فشار خون
.