طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

]یا ویروس زیکا از طریق تماس جنسی قابل انتقال است؟ ? Is Zika virus sexually transmitted

انتقال ویروس زیکا از طریق تماس جنسی

مقامات رسمی بهداشت تکزاس در امریکا گزارش نموده اند، ویروس زیکا که از طریق پشه منتقل می شود ،از طریق تماس جنسی (نزدیکی) قابل انتقال است.

Dennis Thompson گزارشگر HealthDay Reporter   روز سه شنبه دوم فوریه 2016 گزارش نموده که مقامات بهداشت منطقه ای تکزاس ،انتقال جنسی یک مورد از عفونت ویروسی ناشی از ویروس زیکا را مورد تائید قرارداده اند.

این ویروس که بطور مشخص از طریق پشه قابل انتقال است، در برزیل موجب ابتلا هزاران زن باردار شده که بدنبال ابتلا به عفونت ناشی از ویروس زیکا، نوزادان با نقائص و بیماری میکر و سفالی(سر ها یا مغز های کوچک)بدنیا آورده اند.

محققین بر این اعتقادند ، ویروس زیکا می تواند از طریق جنسی منتقل شود و در سال های اخیرگزارشهای پراکنده ای شبیه گزارش فوق، وجود داشته است.

ویروس زیکا برای اولین بار در سال 1947 در اوگاندا تشخیص داده شد.و تا سال گذشته که    اپیدمیZika virus  در برزیل بوقوع پیوست تصور نمی کردند که خطر جدی بدنبال داشته باشد. پایان

 

انتقال ویروس زیکا،انتقال ویروس زیکا تماس جنسی،انتقال زیکا نزدیکی،انتقال زیکا،sexually transmitted zika virus،zika virus
.