طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

ایا وضعیت خوابیدن میتواند خطر ابتلا به آلزایمر را کاهش دهد؟

Published:

آیا وضعیت خوابیدن به پهلو میتواند خطر ابتلا به آلزایمر را کاهش دهد؟

گرچه یافته های بدست آمده هنوز  در مورد انسان  باید مورد بررسی و آزمایش قرار گیرند،ا ما یک مطالعه انجام شده  در این خصوص نشان میدهد که وضعیت خوابیدن بر روی فیلتراسیون و پاکسازی مغز از محصولات زاید ،بخوبی تاثیر گذار میباشد.

تجمع محصولات بافتی زاید در مغز،یک علامت ایجاد بیماری استحاله  و تخریب بافت عصبی مغزی از قبیل آلزایمر و پارکینسون میباشد..بر اساس گفته محققین درJOURNAL OF NEUROSCIENCE،  یافته ها نشان میدهد که خوابیدن به پهلو در مقایسه با وضعیت خوابیدن به پشت یا روی شکم ظاهرا به مغز کمک می کند که در پاکسازی محصولات زاید بطور موثرتری عمل نماید . بنابراین ممکن است که شانس ابتلا به بیماریهای زایل کننده بافت عصبی مغزی را کاهش دهد.

همچنین تحقیقاتی که نشان میدهد که خواب برای سلامتی مغز با اهمیت می باشد، رو به افزایش است .مطالعات بعمل آمده حاکی از آنست که مغز در حالت خواب بیشتر از حالت بیداری، محصولات زاید بافتی را دفع مینماید.

همچنین محققین در حال کشف این مسئله هستند که کم خوابی با افزایش ریسک ایجاد زوال عقلی درارتباط میباشد.

کلید واژه: وضعیت خوابیدن و آلزایمر،آلزایمر ، خواب و بیماری،خواب و سلامتی ،بیماری پارکنسون ،زوال عقلی،علل ابتلا به آلزایمر،پیشگیری از آلزایمر، کم خوابی
.