طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

خوردن بادام زمینی در زمان نوزادی، از ایجاد حساسیت نسبت به این ماده غذایی جلوگیری می نماید.

Published:

مطالعه جدیدی که بر روی بیش از 600 کودک انجام شده ،نشان میدهد ،کودکانی که از نظر واکنش حساسیتی به بادام زمینی درمعرض خطرهستند (داشتن سابقه فامیلی) در صورتیکه خوردن بادام زمینی یا فرآورده های آنرا بطور منظم و  نسبتا زیاد ،قبل از سن 11 ماهگی شروع نمایند، از شانس خوبی برخوداز خواهند بود که نسبت به این ماده غذایی  واکنش حساسیتی نشان ندهند.

مطالعه جدید نخستین کارآزمایی است که نشان داده ،خوردن یک ماده غذایی یک استراتژی موثر در جلو گیری از ایجاد حساسیت نسبت به آن ماده غذایی است .نتیجه این مطالعه با نظریه ای که کودکان را برای اینکه نسبت به بادام زمینی حساسیت نشان ندهند ،از خوردن آن منع مینماید ،اشکارا در تضاد است.

میزان ایجاد حساسیت نسبت به مواد غذایی در دهه های اخیر پیوسته افزایش یافته ، 3-1 درصد گودکان در آمریکا ،اروپای غربی و استرالیا نسبت به بادام زمینی حساسیت نشان میدهدند و شواهدی وجود دارد که این مسئله در کودکان آسیایی و آفریقایی نیز ظهور یافته است.

حساسیت نسبت به بادام زمینی ،در اغاز زندگی وبلافاصله بعد از خوردن بادام زمینی یا فراورده های حاوی آن اتفاق می افتد و درمانی ندارد.

افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند ،کودکانی هستند که سابقه فامیلی ایجاد حساسیت نسبت به بادام زمینی ،اکزما و یا بروز حساسیت نسبت به تخم مرغ د ر آنها وجود دارد.

حساسیت نسبت به بادام زمینی ممکن است دارای علائم خفیف تا شدید باشد . واکنش حاد حساسیتی به بادام زمینی، شوک انافیلاکسی کشنده میباشد.

 

 

حساسیت به بادام زمینی ،حساسیت به مواد غذایی،بادام زمینی،آلرژی،آلرژی به بادام زمینی ،الرژی به مواد غذایی،peanut allergy
.