طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی ، زیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش و پژوهش

  • املاک مجوز ها

  • شرکت ها

  • استخدام جویای کار

آزمایش تروپونین-Troponin Test- تست تشخیص حملات قلبی، سکته قلبی

آزمایش تروپونین Troponin Test

  هدف از انجام آزمایش تروپونین چیست؟

این آزمایش جهت تشخیص حمله قلبی یا آسیب عضله قلب یا در صورتیکه آنژین قفسه صدری در حال وخیم تر شدن باشد ،درخواست می گردد.

چه موقع آزمایش تروپونین درخواست می گردد؟


بلافاصله در شرایطی که چند ساعت ازوجود علائم و نشانه های حمله قلبی از جمله  وجود درد در ناحیه سینه ،کتف وگردن بهمراه تنگ نفس، گذشته باشد، یا وضعیت آنژین قفسه صدری رو به وخامت بگذارد و با استراحت رفع نشود، یک سری تست تروپونین درخواست میشود.

نمونه مورد آزمایش چیست؟

نمونه خون وریدی که معمولا از ناحیه بازو گرفته می شود.

آیا به رعایت شرایط خاص و آمادگی های قبل از نمونه گیری نیاز می باشد؟


خیر

تروپونین چیست ؟

تروپونین ها خانواده ای از پروتئین ها هستند که در فیبریل های ماهیچه ای از جمله عضلات اسکلتی بدن و همچنین عضله قلب وجود داشته و موجب انقباض عضلات می گردند.

باآزمایش تروپونین که در آزمایشگاههای تشخیص طبی انجام میشود، سطح تروپونین های اختصاصی قلب درجریان  خون  تعیین می گردد.

سه تیپ تروپونین وجود دارد: تروپونین C ،تروپونین T و تروپونین I .

تروپونین C  شروع کننده است ، این تروپونین با اتصال به کلسیم و حرکت تروپونین I، سبب شده که این دو پروتئین که فیبریل های عضلانی را پر کرده اند ،باهم ارتباط برقرار کرده و متصل شوند،سرانجام تروپونین T بصورت یک لنگر، کمپلکس تروپونین را به میوزین رشته های عضلانی متصل  نموده، موجب انقباض فیبریل های عضلانی و انقباض عضله می گردد.

تفاوتی بین تروپونین Cعضلات اسکلتی با تروپونین  C عضله قلب وجود ندارد.اما تروپونین های I و T عضلات اسکلتی وعضله قلب باهم متفاوتند.بنابراین اندازه گیری تروپونین های اختصاصی T یا I ،به عنوان مارکر قلبی، می تواند به تشخیص حملات  قلبی  یا  انفارکتوس میو کارد  کمک  نمایند.

درحالت نرمال سطح تروپونین در جریان خون ناچیز یا غیر قابل تشخیص می باشد، اما وقتی که به عضله قلب صدمه ای وارد آمده  باشد ،تروپونین بداخل جریان خون آزاد شده و غلظت آن در خون افزایش می یابدو هرچه آسیب وارده به عضله قلب شدیدتر باشد،غلظت تروپونین خون هم بیشتر خواهد بود.

زمانیکه در یک فرد حمله قلبی اتفاق می افتد ،بین 3 تا 4 ساعت پس از این ضایعه قلبی ،سطح تروپونین های I و T اختصاص قلب در خون افزایش می یابند وممکن است بین 10 تا 14روز بهمین صورت بالا بمانند، سپس کاهش تدریجی یافته و حذف می گردند.در بین مارکرهای قلبی تروپونین بیشترین پایداری را دارد ،در شرایطی که مارکر میوگلوبین پس از 24 ساعت و مارکر CK-MB پس از 36 ساعت از جریان خون حذف می گردند.

آزمایش تروپونین،Troponin Test، تروپونین،تشخیص حملات قلبی،تشخیص سکته قلبی،تروپونین آزمایش سکته قلبی،تروپونین آزمایش حملات قلبی،تروپونین مارکر قلبی،تروپونین تست تشخیص سکته قلبی حملات قلبی ،تروپونین مارکر تشخیصی انفارکتوس میو کارد،مارکر تشخیصی انفارکتوس میوکارد تروپونین
.