طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

کراتین احیامواموزش کراتینه وکراتین احیاصافی موشاهین شهر

~/UploadFiles/330_photo_2021-05-18_15-42-11کراتین-احیا-شا2333.jpg

کراتین احیاموآموزش وانجام خدمات کراتین احیاوصافی مودراموزشگاه آرایشگری نوراشاهین شهر
خدمات تخصصی کراتین احیاوصافی مودرشاهین شهر
کراتینه مویاکراتین احیامودرآموزشگاه آرایشگری نوراشاهین شهربامدیریت خانم قنواتی
09131121671
انجام خدمات تخصصی کراتین احیاوصافی موباهماهنگی قبلی.
آدرس شاهین شهرخیابان عطاربین10و11غربی
مراقبت روزانه مو
موهای سریکی ازبافت ها واعضاحساس بدن هستندکه بی توجهی به سلامت مو باعث بیماری و پژمرده شدن آنها می گردد.
بیماری وعدم سلامت موهای سر با شوره،ریزش، پوسته شدن،موخوره،خشکی،ازدست دادن درخشندگی ووزشدن تظاهرپیدامی کند.
مراقبت روزانه موی سر:
لازم است به مراقبت روزانه موها توجه خاص داشته باشیم،ازشستشوگرفته تانوع شامپوونرم کننده ای که مورداستفاده قرارمی دهیم،همه مهم هستند.
ازمهمترین المان های زیبایی بخصوص برای خانم ها،صافی ودرخشندگی موهاست،و مهم ترین دغدغه افرادباموهای وزوفرمی باشد.
کراتین وکراتینه مو:
کراتین پروتئین اصلی درمو،ناخن وپوست می باشد،وجودکراتین درمو،باعث شادابی ودرخشندگی مومی شود.حال درصورتیکه کراتین موجود درموها بعلت قرارگرفتن درمعرض آفتاب مستقیم،مواد شیمیایی یاتغییرسبک زندگی،درسلول های پوست ومو،کم می شود،موهاشادابی ودرخشندگی خودراازدست داده وموهاوزوزبرخواهندشد.
درسالهای اخیرروش های کراتین احیامویاکراتینه مو
برای ترمیم موهای آسیب دیده،روی کارامده ومورد استفاده قرارمی گیرد.

مشخصات آگهی

نام آگهی دهنده: teblist

شهر: شاهین شهر

پست الکترونیک:

وب سایت:

آدرس : شاهین شهر-خیابان عطاربین10و11غربی

تاریخ درج آگهی: 1400/07/29

تاریخ انقضای آگهی: 1400/10/25

تماس با آگهی دهنده