طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

املاک مجوز هاپروانه

آگهی های ویژه متنی

فروش درمانگاه شبانه روزی فعال مشهد

فروش درمانگاه شبانه روزی فعال درمشهد
درمانگاه شبانه روزی فعال مشهد واگذارمی گردد.
درمانگاه شبانه روزی مجهزوفعال دارای بخشهای مختلف بالود بیماربسیاربالابامتراژزمین ... متری وزیربنای...مترمربع شامل بخشهای اروژانس ودندانپزشکی مجهزدارای3یونیت وتجهیزات کامل دندانپزشکی بالودبیمارقابل توجه وبسیارزیاد،همچنین دارای متخصص وکلینیک قلب مجهزبه دستگاه اکوکاردیوگرافی اخرین مدل برندفلیپس المان.
دردرمانگاه شبانه روزی مشهدمتخصصین زنان وارتوپدی نیزمشغول به کارتخصصی می باشند.همچنین درمانگاه دارای داروخانه فعال می باشد،ملک وکروکی تائیدشده داروخانه متعلق به درمانگاه بوده که بصورت اجاره واگذارشده ،جهت اطلاع،حدود5ماه ازقراردادداروخانه باقی مانده است.
دراین درمانگاه مجوزبرای بخشهای رادیولوژی ودیالیزنیزاخذشده،فضای مناسب واماده،سرب کوبی شده وموردتائید،جهت بخش رادیولوژی وتصویربرداری وهمچنین بخش دیالیزاماده تجهیزمی باشند
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر،همچنین قیمت وهماهنگی جهت بازدیدازدرمانگاه :فروش رفت.

مشخصات آگهی

نام آگهی دهنده: teblist

شهر: مشهد

پست الکترونیک:

وب سایت:

آدرس : مشهد

تاریخ درج آگهی: 1402/02/23

تاریخ انقضای آگهی: 1402/02/25

تماس با آگهی دهنده