طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

املاک مجوز هاپروانه

آگهی های ویژه متنی

فروش درمانگاه شبانه روزی فعال مشهد

~/UploadFiles/330_تصویرمشهد6.jpg

فروش درمانگاه شبانه روزی فعال درمشهد
درمانگاه شبانه روزی فعال پنجتن مشهد واگذارمی گردد.
درمانگاه شبانه روزی مجهزوفعال دارای بخشهای مختلف بالود بیماربسیاربالابامتراژزمین 250 متری وزیربنای600مترمربع شامل بخشهای اروژانس ودندانپزشکی مجهزدارای3یونیت وتجهیزات کامل دندانپزشکی بالودبیمارقابل توجه وبسیارزیاد،همچنین دارای متخصص وکلینیک قلب مجهزبه دستگاه اکوکاردیوگرافی اخرین مدل برندفلیپس المان.
دردرمانگاه شبانه روزی پنجتن مشهدمتخصصین زنان وارتوپدی نیزمشغول به کارتخصصی می باشند.همچنین درمانگاه دارای داروخانه فعال می باشد،ملک وکروکی تائیدشده داروخانه متعلق به درمانگاه بوده که بصورت اجاره واگذارشده ،جهت اطلاع،حدود5ماه ازقراردادداروخانه باقی مانده است.
دراین درمانگاه مجوزبرای بخشهای رادیولوژی ودیالیزنیزاخذشده،فضای مناسب واماده،سرب کوبی شده وموردتائید،جهت بخش رادیولوژی وتصویربرداری وهمچنین بخش دیالیزاماده تجهیزمی باشند.ملک درمانگاه شبانه روزی پنجتن مشهد،طبق معمول املاک منطقه پنجتن مشهدبصورت قولنامه ای است (البته کاربری درمانی ملک درمانگاه ازدانشگاه علوم پزشکی مشهدتائییدواخذشده) که بدون داشتن بدهی ومشکلی به اسانی سندصادرمی گردد.
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر،همچنین قیمت وهماهنگی جهت بازدیدازدرمانگاه :09019085306

مشخصات آگهی

نام آگهی دهنده: teblist

شهر: مشهد

پست الکترونیک:

وب سایت:

آدرس : مشهد-پنجتن

تاریخ درج آگهی: 1399/12/06

تاریخ انقضای آگهی: 1400/01/05

تماس با آگهی دهنده