طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

املاک مجوز هاپروانه

آگهی های ویژه متنی

اجاره اتاق مطب واجاره شیفتی مطب ومرکزمشاوره به روانشناس وروانپزشک تهران

~/UploadFiles/330_Untitled-1اجاره-اتاق-مطب-ولیعصرروانشناس02.jpg

اجاره اتاق مطب واجاره شیفتی مطب ومرکز مشاوره به روانشناس و روانپزشک تهران
لیست اجاره اتاق واجاره شیفتی مطب و مرکزمشاوره فعال به روانشناس، روانپزشک درتهران
اجاره اتاق مرکزمشاوره اگهی مورخ1400/05/31
اجاره یک اتاق مرکزمشاوره به روانشناس یامشاور.شماره تماس:09197336630
اجاره شیفتی مطب ومرکزمشاوره اگهی مورخ400/5/31
اجاره شیفتی اتاق ازمطب ومرکزمشاوره درشریعتی بالاترازمیردامادمبله فعال موقعیت عالی با منشی مشترک به روانپزشک یاروانشناس دکتری یاارشدروانشناسی.شماره تماس:09109957289
مطب ومرکزمشاوره روانسایه درساختمان اداری،60متری مبله باامکانات کامل واقع درسعادت ابادبلوارعلامه شمالی موقعیت عالی بصورت شیفتی برای3روزدرهفته باشرایط توافقی به مشاوران محترم واگذارمی شود.شماره تماس:09194585164
دعوت به همکاری ازمشاوران روانشناس درتهران اگهی مورخ:400.02.02
قابل توجه مشاورران روانشناسی بدینوسیله ازدکتری تخصصی روانشانسی وکارشناسان ارشدروانشناس جهت همکاری دریک مرکزمشاوره فعال واقع درسعادت اباد(بصورت درصدی)دعوت بعمل می اید.شماره تماس:09194585164

اتاق مطب دریک مرکزمشاوره فعال واقع درتهران خیابان ولیعصربالاترازپارک ملت بعدازجام جم نرسیده به پارک وی درساختمان پزشکان جم به روانشناس وروانپزشک با شرایط توافقی به صورت اجاره واگذارمی شود.شماره تماس:منقضی شده

مشخصات آگهی

نام آگهی دهنده: teblist

شهر: تهران

پست الکترونیک:

وب سایت:

آدرس : تهران

تاریخ درج آگهی: 1400/06/29

تاریخ انقضای آگهی: 1400/06/30

تماس با آگهی دهنده