طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

طراحی اجراساخت بازسازی بیمارستان سفارش طراحی ساخت وبهسازی بیمارستان درتهران وشهرستان

~/UploadFiles/330_بیمارستان-4003.jpg

طراحی،اجرا،ساخت وبازسازی بیمارستان درتهران وشهرستان پذیرفته می شود.
طراحی داخلی معماری اجرا ساخت وبهسازی وبازسازی بیمارستان ومراکزدرمانی کلینیک درمانگاه ومراکزتصویرداری رادیولوژی وازمایشگاه مطب.شماره تماس بگیرید:09101667392 و02144617996
طراحی بیمارستان
مراحل طراحی:
الف-مشخص نمودن اندازه وظرفیت بیمارستان
ب-مشخص نمودن شکل وحجم ساختمان اصلی
ج-مشخص نمودن منطقه بندی داخلی بیمارستان
د-مشخص نمودن شکل وحجم بخش های مختلف بیمارستان

مشخص نمودن اندازه وظرفیت بیمارستان
دراین مرحله پاسخ به سوالات زیرمشخص می شوند:
1-محل احداث بیمارستان(شهر،منطقه...)
2-ظرفیت بیمارستان(چندتختخوابی)
3-گرایش عمده بیمارستان(اموزشی،جنرال....)
3-نوع مالکیت(دولتی،خصوصی...)
4-درمانگاه دارد یاندارد؟
5-امکان افزایش در فاز های بعد رادارد یا ندارد؟
6-سرمایه احداث موجوداست یا به تدریج جمع اوری خواهدشد؟
7-زمین احداث بیمارستان امکان وسعت دارد یا ندارد؟
مشخص نمودن شکل وحجم اصلی ساختمان
1-ترکیب بخشها وچگونگی قرارگرفتن بخشها درکنارهم
2-رعایت مسائل عملکردی بین بخشها
(رعایت مسائل فرهنگی، اقتصادی ،پرسنلی،بهروری دروقت متخصصین،پرسنل وبیماران وسرانه های فیزیکی وبحث مصرف انرژی.

انواع مدل های طراحی وساخت بیمارستان
* مدل بیمارستان گسترده
در مدل های طراحی وساخت بیمارستان گسترده،رعایت چهارچوب های زیر اجتناب ناپذیر می باشد.
1- درمدل بیمارستان گسترده یا پراکنده،زمین محل احداث طرح ،می بایست حدود30درصد بیش ازسایرمدل های طراحی بیمارستان باشد.
2- در مدل بیمارستان گسترده یا پراکنده، حداقل 3 بلوک ساختمانی مجزا مورد نیاز است . یعنی کمتر از سه بلوک (حال با یک کاربری اختصاصی نظیر درمانی – درمانگاهی – خدماتی و ... یا ترکیبی از انواع آنها ) در این قالب و عنوان قابل قبول نمی باشد 3- دراین مدل طراحی بیمارستان معمولا ساختمان ها بیشتر از 5 طبقه مثبت نمی باشند . اگر چه به طور سنتی در 2 تا حداکثر 3 طبقه اجرا میشوند .
4- درمدل گسترده یا پراکنده معمولا فضاهای درمانی و تخصصی ، از فضاهای پاراکلینیکی و درمانگاهی جدا و حتی هر کدام ممکن است در دو یا چند بلوک ساختمانی اجرا شوند .
5-در نوع طراحی گسترده ، فضاهای پشتیبانی و یا بعضا اداری و همچنین تاسیساتی و انواع انبار ها از بلوک های درمانی جدا بوده و حتی المقدور در چندین بلوک ساختمانی طراحی واحداث خواهندشد .
6- از ویژگی های مهم و محاسن طرح گسترده، توجه به کنترل عفونت های بیمارستانی ، رعایت اصول پدافند غیرعامل ، عدم پیچیدگی وسادگی در سازه و تاسیسات ، سرعت در احداث ، امکان فاز بندی و توسعه گام به گام در طول زمان احداث و یا بهره برداری بیمارستان خواهدبود .
7- از جمله معایب اصلی مدل طراحی واحداث گسترده بیمارستان، هزینه زیاد نگهداشت ، نیاز به محوطه بزرگ ، زیاد شدن حجم گردش کار (پرسنل – کالا – بیمار ) بین ساختمان ها و نتیجتا غیر اقتصادی بودن هزینه های بخش پرسنل و تاسیسات وغیره می باشد .
8-دراین مدل ، شکل هر بلوک ساختمانی، هر فرم و سایزی میتواند باشد و می تواند با ساختمان مجاورش شبیه باشد یا نباشد ، ولی به هم وصل نیستند . اگر به هم وصل شدند دیگر از مدل بیمارستان پراکنده خارج شده اند.

ادامه دارد..


مشخصات آگهی

نام آگهی دهنده: teblist

شهر: تهران

پست الکترونیک:

وب سایت:

آدرس : تهران

تاریخ درج آگهی: 1399/06/22

تاریخ انقضای آگهی: 1399/06/26

تماس با آگهی دهنده


آخرین آگهی های طراحی ساخت بازسازی بیمارستان