طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

املاک مجوز هاپروانه

آگهی های ویژه متنی

فروش سهم زنان ولیست فروش واگذاری سهام زنان بیمارستان ومراکز جراحی

فروش سهم زنان لیست فروش وواگذاری سهام زنان آگهی های مورخ 99/04/06
فروش 1سهم از6سهم زنان ازمجموع 200سهم مرکزجراحی محدودفرجام واقع درتهران خیابان فرجام به متخصص زنان،پزشکان عمومی،کارشناس مامایی،متخصص وکارشناس تغذیه وکارشناسان روانشناسی ومشاوره زیرقیمت با حق استفاده یک روزکامل وبیشتر ازکلینیک جهت ویزیت بیماران تعدادسهامداران زنان 4نفر.شماره تماس:09101667392و02144617996
*فروش یک سهم از25سهم زنان وازسهام مرکزجراحی وکلینیک شبانه روزی سهندواقع درعباس آباد با قیمتی باور نکردنی زیرقیمت واقعی واگذاری به متخصص زنان وهمچنین ماما(کارشناس مامایی)شماره تماس جهت اطلاع ازقیمت وهماهنگی 09101667392 و02144617996
*فروش 1 سهم زنان بیمارستان عرفان نیایش با قیمت بسیار مناسب بعلت شرایط خاص به متخصص زنان واگذارمی گردد.تماس:09101667392 و02144617996

واگذاری یک سهم از24سهم زنان از مجموع 360سهم کل سهام بیمارستان نورشهریار.با شرایط وقیمت مناسب
شماره تماس جهت اطلاع از قیمت .09101667392و02144617996

*یک سهم از 25 سهم زنان ازمجموع 100 سهم بیمارستان خصوصی زنان شهریار تهران واقع درخیابان آذربایجان با قیمت استثنایی وباورنکردنی واگذار می گردد.شماره تماس:09101667392 و02144617996

مشخصات آگهی

نام آگهی دهنده: teblist

شهر: تهران

پست الکترونیک:

وب سایت:

آدرس : تهران

تاریخ درج آگهی: 1403/03/28

تاریخ انقضای آگهی: 1403/04/09

تماس با آگهی دهنده