طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

املاک مجوز هاپروانه

آگهی های ویژه متنی

مطب اجاره ای - لیست اجاره اتاق مطب و اجاره مطب شیفتی اجاره یونیت دندانپزشکی تهران

~/UploadFiles/330_اجاره-شیفتی01.jpg

اجاره مطب،اجاره شیفتی واجاره اتاق مطب
اجاره مطب اجاره شیفتی مطب واجاره اتاق مطب اگهی مورخ99/11/20
اجاره مطب اجاره اتاق مطب اجاره شیفتی اتاق مطب واقع دراتوبان محلاتی درساختمان باسابقه طولانی مطب، بازسازی شده کامل،دوبلکس طبقه بالادارای 3اتاق که یکی ازاتاقها برای دندانپزشکی طراحی شده،کف سرامیک،دیوارها تا ارتفاع 180سانتی مترسرامیک،اتاق ها مجهزبه رینسینک.منطقه پرجمعیت بدون وجودمرکزدرمانی درمحدوه،مناسب جهت مطب اطفال،زنان،مشاور،روانشناس،تغذیه،دندانپزشک
بصورت اجاره اتاق مطب یااجاره شیفتی یابصورت درصدی ویابصورت اجاره ودرصدی.شماره تماس:09126000535
*اجاره اتاق مطب مبله شیک وتمیزدریک ساختمان مخصوص چشم مطب پزشکی فعال واقع در نارمک موقعیت عالی به پزشکان بجزدندانپزشک،چشم پزشک مردان بصورت توافقی اجاره داده می شود.شماره تماس:09124909707
مطب اعصاب وروان با سابقه20ساله مطب،واقع در چهارراه اصلی رباط کریم زیرداروخانه بصورت توافقی اجاره داده می شود.شماره تماس:09121816820

*اجاره اتاق مطب اجاره شیفتی اتاق مطب مبله باکلیه امکانات بهترین موقعیت واقع درسعادت ابادبلواردریادرکلینیک،به صورت اجاره یا درصدی واجاره +درصدی باهم توافقی.شماره تماس99/11/20
اجاره اتاق مطب واجاره شیفتی مطب اگهی مورخ99/11/20
رهن واجاره مطب کلینیک،اجاره واحد110متری موقعیت عالی براصلی مناسب مطب کلینیک پوست ومووزیبایی واقع درتهران منطقه1 مینی سیتی شهرک نفت.شماره تماس:09127374470 اقای مستوفی
رهن واجاره مطب شیک اجاره 2مطب درواحد100متری بالابی بزرگ بالای داروخانه واقع درمحدوده نیاوران باقیمت پائین به پزشکان محترم یا بصورت مبله ورایگان به پزشکان پرمریض واگذارمی شوداگهی مورخ99/10/21.شماره تماس:09120689276
اجاره مطب45متری در ساختمان پزشکان واقع در بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب پاینترازمرکزطبی کودکان ساختمان پزشکان شباهنگ دارای30مطب فعال وداروخانه،طبقه سوم اگهی مودخ99/10/20.شماره تماس09102017050
اجاره مطب 85متری پوست مووزیبایی واقع درشهرک غرب 200 پیش اجاره ماهیانه 9م اگهی مورخ99/10/14.شماره تماس09101667392

اجاره مطب مبله رایگان تهرانپارس به ارتوپد.اگهی
مورخ99/08/18
اجاره مطب مبله شیک درمجتمع پزشکان تهرانپارس 60واحدی بدون ارتوپددارای آزمایشگاه،رادیولوژی تصویربرداری وفیزیوتراپی،به همکارارتوپدبطوررایگان واگذارمی گردد.شماره تماس:09122199741
رهن کامل مطب اجاره مطب لیست اجاره مطب
اجاره اتاق مطب اگهی مورخ 99/08/04
اجاره یک اتاق 20متری ازیک مطب شیک وفعال طبقه اول در ساختمان پزشکان براصلی گیشا روبروی داروخانه،سالن مشترک،نورگیری عالی،تابلوخور،بهترین موقعیت،به متخصص پوست وسایرپزشکان متخصص و عمومی،مشاوروروانشناس و تغذیه.باودیعه 10م ماهیانه اجاره 3م.شماره تماس:09351189002

اگهی های مورخ 99/07/23
اجاره مطب اجاره واحدمناسب مطب وکلینیک درساختمان پزشکان واقع درمنطقه13.
واحدهای 130متری شیک درساختمان پزشکان فعال موقعیت عالی بصورت اجاره باشرایط توافقی واگذارمی شود.مناسب کلینیک زنان،کلینیک دندانپزشکی.شماره تماس:09101667392
اجاره مطب واحد82متری 2خواب دارای سانن 40متری طبقه 4 باقابلیت فعالیت دومطب پزشک درساختمان موقعیت عالی 5سال ساخت دارای کلیه امکانات شیک دونبش غرق درنوروبروی پارک درحال حاضرچند مطب درساختمان فعال هستندواقع درخیابان گلستان نارمک دارای پارکینگ اسانسور.شماره تماس:09125376946
مطب رهن کامل مطب اجاره
رهن کامل واحد90متری دریک مجتمع پزشکی دوخواب موقعیت عالی تابلوخور،شیک نورگیری عالی طبقه4 دارای اسانسوروپارکینگ درتهران انتهای بلوارکشاورزبراصلی خیابان دکترقریب.روبروی مزکزطبی بیمارستان خمینی مناسب جهت مطب دندانپزشک وپزشکان شاغل دربیمارستان.تماس بگیرید:09101667392
اجاره مطب اجاره ساختمان ویلایی دوبلکس380متری دارای 7اتاق 4خط تلفن پارکینگ انباری موقعیت عالی تابلوخورواقع درتهران براصلی خیابان فرشته مناسب مطب،درمانگاه،کلینیک تخصصی پزشکان وساختمان پزشکان .شماره تماس:09213602703
پزشکان محترم لطفا درصورت امکان باشماره ثابت مطب خود،تماس برقرارفرمایند.
*اجاره تعدادی اتاق مطب مبله دریک کلینیک مجهزوفعال درتهران بلوارکشاورز
تعدادی اتاق مبله دریک کلینیک فعال موقعیت عالی با 100تا150 بیمارمراجعه کننده روزانه دربهترین نقطه بلوارکشاورز،مجهزدارای اتاق عمل جهت اعمال جراحی محدود،مجهزبه دستگاههای اندوسکوپی،کلونوسکوپی،سونوگرافی،دستگاههای اکو،تست ورزش،نئارقلب وبخش تزریقات وپانسمان مجهزوفعال با کادرپرستاری فعال وحرفه ای دارای سرورهای قوی ،سیستم ITقوی وسیستم پذیرش وبایگانی دیجیتال در6 طبقه.به پزشکان عمومی ومتخصصین گوارش،ارولوژی،قلب،زنان،پوست وزیبایی وکارشناسان ومتخصصین تغذیه وروانشناس ومشاوره ومتخصص پوست وزیبایی نیروهای باتجربه وحرفه ای دررابطه با پوست زیبایی ولیزروژل وبوتاکس .له صورت درصدی یااجاره واگذارمی گردد.شماره تماس:09123931561
اجاره2 اتاق دریک مرکزمشاوره به روانشناس وروانپزشک واقع درتهران خیابان ولیعص بالاترازپارک ملت بعدازجام جم ساختمان پزشکان جام جم.شماره تماس:09353048211
*اجاره شیفتی یک اتاق ازمطب ،یک اتاق ازیک مطب فعال با منشی مشترک درتهران خیابان دولت نبش کاوه،به همکاران پزشک عمومی ومتخصص،همچنین تغذیه ،مشاور وروانشناس،بصورت شیفتی با شرایط توافقی اجاره داده می شود.شماره تماس:09124482869
اجاره مطب 86متری با 2یونیت وسابرتجهیزات زیرهمکف موقعیت عالی روبروی ایستگاه مترو وبازارموبایل باسابقه واقع درتهران خیابان پیروزی.شماره تماس:09127330143
*واگذاری اجاره یادرصدی مطب دندانپزشکی فعال دریک مجموعه پزشکی واقع درشهرری باقرشهرباشرایط توافقی.شماره تماس:09120980711
*اجاره مطب اجاره اتاق مطب اجاره شیفتی مطب اگهی های مورخ 99/04/11
اجاره اتاق مطب اجاره اتاق درکلینیک
اتاق های 9متری12متری15متری و60متری دریک کلینیک به پزشک دندانپزشک وزیبایی ومتخصص وکارشناس تغذیه درساختمانی 210متری بازسازی شده کامل 3طبقه دربهترین لوکیشن ودسترسی،تابلوخورفوق العاده باحضورده پزشک،درساختمانی دنج وآرام باتمام امکانات اعم ازآسانسور،لابی ،سالن انتظارمنشی واقع درسعادت آباد بربلواردریا.اجاره اتاق 9متری و12متری ماهیانه 6م وقابل تبدیل،اجاره 60متری ماهی 10م قابل تبدیل.شماره تماس:09101667392
اجاره اتاق مطب اجاره مطب لیست آگهی اجاره اتاق مطب مورخ 99/03/27
رهن اتاق 11متری ازیک مطب فعال طبقه اول دارای آسانسوروانباری درخیابان گلفام جردن شماره تماس جهت اطلاع ازجزئیات:09121355231
اجاره اتاق 20متری ازیک مطب فعال درمجتمعی باموقعیت عالی تابلوخورنورگیری عالی شیک جای پارک فراوان ،انباری واقع درتهران محدوده نیاوران کاشانک.شماره ارتباط ازطریق واتساپ:09909022210

مطب اجاره ای لیست اجاره مطب آگهی های مورخ99/03/05
اجاره اتاق مطب 142متری فعال درامیرابادشمالی جنب مرکز قلب به پزشکان محترم.شماره تماس:09163132038
*اجاره مطب اجاره اتاق مطب فروش مطب واقع درتهران جوادیه به دندانپزشکان پزشکان ودندانساز،با 70سال سابقه درخشان دندانپزشکی ودندانسازی درمنطقه ای تجاری مسکونی پرتردد ،موقعیت عالی 82متری 4 اتاق با انتظارمشترک طبقه اول راه پله مستقل بصورت فروش سرقفلی باقیمت 220.0000.000 تومان یا اجاره اتاق مطب باقیمت 40م پیش 3میلیون اجاره ماهیانه جهت دندانپزشکی واجاره اتاق مطب جهت پزشک واجاره اتاق جهت دندانساز با قیمت 40م پیش و 3م اجاره.شماره تماس:09382175434و021556469500
*اجاره مطب کلینیک اگهی اجاره مطب مورخ 99/02/14
دوواحد 105متری درساختمان پزشکان،دارای 3اتاق مجزا،طبقه اول ودوم باسالن انتظاروفضای مناسب جهت مطب وکلینیک تخصصی پزشکان محترم ،باامکانات کامل واقع درمشکین دشت کرج درساختمان پزشکان سپهرنوساز وشیک دارای کلیه امکانات ،انباری ،آسانسور،پکیج و کولرگازی وگرمایشی دربهترین لوکیشن موقعیت ودسترسی عالی،تابلوخورمناسب،درساختمانی باطراحی وساخت جهت ساختمان پزشکان ،مطب وکلینیک پزشکان اجاره شرایط توافقی به صورت مبله طبق نظرشما یا غیرمبله واگذارمی گردد. .شماره تماس:09393125135

اجاره بخشی ازکلینیک تخصصی پوست ومو به پزشک یا کارشناس ارشدتغذیه ولاغری.درزعفرانیه،بهترین لوکیشن.شماره تماس آگهی دهنده:
اجاره اتاق 10متری درکلینیک زیبایی به پزشکان،دندانپزشکان وغیره درپیروزی چهارصددستگاه.شماره تماس:منقضی

اجاره مطب آگهی های مورخ 98/10/30
مطب 60 متری مبله لوکس امکانات کامل درپاسداران نگارستان اجاره داده میشود:50م+6/900م
شماره تماس اگهی دهنده:0منقضی
اجاره مطب اگهی های مورخ 98/10/17
اجاره 1 اتاق 15متری مبله ازیک مطب فعال به پزشک عمومی ومتخصص وگروه های پزشکی در شریعتی -پل صدربا پارکینگ طبقه همکف.شماره تماس:09123021262
*اجاراتاق درطبقه دوم مجتمع پزشکی درمجیدیه شمالی.شماره تماس با اگهی دهنده:منقضی
*اجاره اتاق 12متری ازمطب فعال با مشاعات به متخصص زنان وماما در09122106439
آگهی اجاره مطب واجاره اتاق مطب وکلینیک آگهی های مورخ 98/10/09
اجاره 1 اتاق از3 اتاق12 متری 15متری و10 متری ازمطب مامایی درمجیدیه جنوبی (به انتخاب )نوسازطبقه اول دیزاین شده ،دوخط تلفن وآسانسور،به پزشک عمومی همچنین امکان همکاری جهت دستگاه لیزر حذف موهای زایدبصورت درصدی.شماره تماس اگهی دهنده:منقضی
*اجاره 1 اتاق مبله ازمطب درساختمان پزشکان واقع درمیدان ونک.شماره تماس اگهی دهنده:ومنقضی

*اجاره 2اتاق ازیک مجموعه به امورپزشکی درسعات اباد.شماره تماس آگهی دهنده:09123834051
*اجاره یک اتاق ازمطب مبله درجردن درساختمان پزشکان ،اجاره یا مشارکت با دکترپوست.شماره تماس:0منقضی
*اجاره یک اتاق ازمطب به پزشک زنان ،باجدیدترین وسایل لیزرزنان دریک واحدپزشکی درسعادت اباد.شماره تماس اگهی دهنده:منقضی

آگهی های مورخ 98/09/24
اجاره2 اتاق دریک مجموعه به امورپزشکی درسعادت اباد.شماره تماس آگهی دهنده:منقضی
آگهی های مورخ 98/09/19
اجاره 1 اتاق ازمطب فعال درمنطقه 18 به پزشک خانم ترجیحا متخصص نوزادان .شماره تماس:منقضی
اجاره شیفتی(3روزدرهفته) اتاق مطب پوست وموواقع درونک ترجبحا به پزشک.شماره تماس:0منقضی
اجاره پاره وقت یا اجاره شیفتی یک اتاق ازکلینیک گفتاردرمانی به متخصص روانپزشک اطفال ،متخصص کودکان،گوش حلق وبینی، روانشناس کودک و..(ترجیحا خانم)درمحدوده شهرک غرب.شماره تماس:منقضی
اگهی مورخ 98/09/12
اجاره 1 اتاق با کلیه وسایل وامکانات دریک واحد پزشکی به پزشک پوست درسعادت اباد.شماره تماس:منقضی
اگهی مورخ 98/09/09
اجاره یک اتاق ازمطب مبله ومجهزدرچهارراه فرمانیه ساختمان پزشکان با موقعیت عالی.شماره تماس اگهی دهنده:منقضی

اگهی های مورخ98/09/05
اجاره 1اتاق ازیک مطب مبله ومجهز درساختمان پزشکان چهارراه فرمانیه.شماره تماس آگهی دهنده:0منقضی

اجاره 1 اتاق ازمطب مبله درمیدان ونک به همکارپزشک:شماره تماس آگهی دهنده:0منقضی
اجاره 2 اتاق ازیک کلینیک لوکس ومعتبر به پزشکان ،پوست مووزیبایی ودندانپزشکان وطب سنتی با پروانه تهران یا مشاغل مرتبط ،درنیاوران جنب پاساژنارون اجاره داده می شود.شماره تماس آگهی دهنده:منقضی

آگهی های اجاره مطب اجاره اتاق مطب واجاره شیفتی مطب مبله مورخ 98/08/19
اجاره شیفتی مطب 75متری یرای 3روزدرهفته با تجهیزات کامل درمرزداران .شماره تماس:منقضی

مطب 90متری شیک طبقه دوم درساختمان پزشکان با موقعیت اداری 6 طبقه 5واحدی شیک نمای ساختمان سنگ کفپوش لمینت ،حیاط مشجرلابی من ونگهبان 24ساعته دربلواراصلی سعادت اباد.بصورت رهن کامل 500م یا قابل تبدیل واگذارمی شود.شماره تماس جهت هماهمگی وبازدید:09 و0منقضی
اجاره 4اتاق ازمطبی 150متری فعال بسیارشیک درگاندی شمالی جهت اجاره به پزشکان.شماره تماس:منقضی

اجاره اتاق مطب شیک درساختمان پزشکان واقع درسعادت آبادبه متخصص دندانپزشکی و پزشک متخصص .شماره تماس:0منقضی

اجاره واحد 78متری 2خواب درساختمان پزشکان تابلوخور10 متری ازدوطرف 15سال ساخت بازسازی شده دارای پارکینگ ،انباری اسانسوردرسعادت ابادبلواراصلی ،موقعیت عالی.ودیعه 150م واجاره ماهیانه 6م.شماره تماس آگهی دهنده : و02منقضی(کاشانی)
فروش واحد105 متری 3 خواب درساختمان پزشگان موقعیت عالی دسترسی بی نظیر مناسب مطب وکلینیک پزشکان دارای پارکینگ انباری واسانسور،لابی شیک ،سرایداری 24 ساعته ،دوربین مداربسته،درسعادت اباد -کاج بربلواراصلی،فروشنده واقعی زیرقیمت.شماره تماس آگهی دهنده:
منقضی

اجاره مطب ،واگذاری واحد 160 متری 3 اتاقه با سالن انتظارمبله دربهترین نقطه لواسان براصلی تابلوخور شیک بصورت درصدی یا اجاره یکجا ،یا اجاره اتاق مطب بصورت شیفتی با شرایط توافقی .شماره تماس:09منقضی
اجاره واحد75متری 2اتاق جهت مطب امکانات کامل و تخلیه درونک گاندی .شماره تماس با اگهی دهنده:0منقضی

اجاره اتاق مطب فعال درسعادت اباد واگذاری به پزشک بصورت درصدی.شماره تماس اگهی دهنده:منقضی
اجاره اتاقی ازساختمان پزشکان به متخصص زنان واپتومتریست درمجیدیه.شماره تماس اگهی دهنده:منقضی
اجاره شیفتی مطب 90متری 2اتاقه مبله واقع درونک پزشکان روزهای فرد.شماره تماس اگهی دهنده:0منقضی
اجاره مطب75 متری دارای 3 اتاق وهال واقع درخیابان دولت .شماره تماس آگهی دهنده:0منقضی
اجاره مطب جهت مطب داخلی ومامایی با تجهیزات وسابقه 8 ساله بر میدان شهدا،روبروی مترو بالای داروخانه .شماره تماس اگهی دهنده:منقضی
اجاره ملک مناسب جهت مطب وساختمان پزشکان جنب داروخانه ،روبروی بیمارستان امیرالمومنین.شماره تماس آگهی دهنده:منقضی
اجاره مطب تخصصی وفوق تخصصی درموقعیتی بسیارعالی درساختمان پزشکان با 18 سال سابقه واقع درجردن ظفر.شماره تماس اگهی دهنده:منقضی
اجاره اتاق 10 متری درمطب پوست ومو جهت لیزر دارای دستگاه ومشتری ثابت درتهرانپارس.شماره تماس آگهی دهنده:منثضیاگهی های اجاره اتاق مطب واجاره شیفتی مطب مورخ:98/07/10
رهن کامل یک اتاق ازمطب فعال درپاسداران با پذیزش ومنشی مشترک.شماره تماس اگهی دهنده:

اجاره شیفتی یک اتاق از مطب فعال مبله با منشی مشترک درتهران خیابان دولت نبش کاوه،به پزشکان عمومی متخصص،مشاور وروانشناس و تغذیه با شرایط توافقی .شماره تماس:

اجاره شیفتی 1 اتاق ازمطب فعال جهت شیفت بعدازظهر16الی 19درتهرانپارس خیابان بهار.شماره تماس با اگهی دهنده:

اجاره اتاق ودفترهمکاری با پزشکان درساختمان پزشکان در امیراباد محدوده پمپ بنزین.شماره تماس اگهی دهنده:

اجاره 1 اتاق ازساختمان پزشکان درمجیدیه .شماره تماس اگهی دهنده:

اجاره 1 اتاق مسترازمطب فعال به همراه حیاطخلوت اختصاصی وامکان استفاده ازمشاعات دردولت.شماره تماس اگهی دهنده:


اجاره 2اتاق ازیک مجموعه به امورپزشکی درسعادت اباد.شماره تماس:

اجاره 2 اتاق مطب 23متری و10 متری در شریعتی حسینیه ارشاد.مناسب متخصصین چشم پزشک،گوش حلق وبینی وتغذیه.شماره تماس:

اگهی اجاره مطب اجاره شیفتی مطب و اجاره اتاق مطب
مورخ ۹۸/06/15آگهی های اجاره مطب ،اجاره شیفتی مطب واجاره اتاق مطب مورخ 98/06/12
اجاره اتاق ازمطب دربهترین موقعیت خ کاشانی.تلفن تماس:0

اجاره 2 اتاق از3 اتاق واحد90متری درساختمان پزشکان واقع درتهرانپارس.شماره تماس:ساعت تماس:13الی15

اجاره شیفتی اتاقی ازمطب درامیراباد شمالی ،صبح وبعداظهر روزهای زوج.شماره تماس:

رهن 2اتاق مستقل ازمطب فعال دربربلوارفردوس غرب،جهت مطب پزشکان ودفاتر وکلا ومهندسین.شماره تماس:

آگهی های اجاره مطب مورخ 98/06/06
اجاره شیفتی مطب مبله جهت شیفت بعدازظهر واقع درشریعتی ،موقعیت عالی.شماره تماس:09370929813 و26610974

اجاره اتاق درساختمان پزشکان واقع درمجیدیه ،به متخصص زنان،چشم پزشک،متخصص گوش وحلق وبینی وپیراپزشک.شماره تماس:26 و0 (تاریخ درج اگهی 98/06/06)
رهن 2 اتاق مستقل ازمطب فعال دربلوارفردوس غرب به پزشک .شماره تماس:0
(تاریخ درج آگهی 98/06/06 )

اجاره اتاق مطب، واگذاری تعدادی اتاق مطب مبله فعال مجهزبا امکانات وتجهیزات پزشکی ازقبیل اسپیرومتری ،دستگاه نوارقلب ،اتاق تزریقات وسرم تراپی و..شیک بامنشی وسالن انتظار مبله مشترک ،موقعیت عالی، پرتردد، طبقه همکف(چندپله زیرهمکف ) درخیابان ظفربین جردن وولیعصر، بصورت درصدی وشیفتی ،به متخصص داخلی،قلب وعروق،ارتوپدی وگوش وحلق وبینی .
شماره تماس با آگهی دهنده:منقضی شده
(تاریخ درج آگهی 98/04/26)

اجاره اتاقی ازمطب فعال ومبله روبروی بیمارستان فرمانیه ،موقعیت عالی بالای 90 بیماردرروز،به متخصصان پزشک وروانپزشک/شماره تماس با اگهی دهنده:09120409428 (تاریخ درج اگهی 98/04/26)

اجاره یک اتاق از مطب فعال در میدان ونک به همکاران پزشک.شماره تماس اگهی دهنده:8(تاریخ درج اگهی 98/04/10)

اجاره شیفتی مطب مبله بصورت 3روزدرهفته واقع درشریعتی به خانم دکترپزشک متخصص .شماره تماس با اگهی دهنده:(تاریخ درج اگهی 98/04/10)
رهن و اجاره مطب و اجاره شیفتی واحد های 90متری و150متری درساختمان پزشکان بد ،موقعیت عالی ،پرتردد،برخیابان اصلی واقع در شهرقدس تهران،دارای اسانسور برانکاربر و معمولی ،دارای پارکینگ وکلیه امکانات،شیک ولاکچری .شماره تماس با اگهی دهنده:09(تاریخ درج اگهی 98/03/06)

اجاره 1اتاق اکازیون با دید عالی ویژه جراحان پلاستیک وبینی و...در بلوار اندرزگو .شماره تماس اگهی دهنده:(تاریخ درج اگهی 98/02/04)
اجاره 2اتاق درج لینک زیبایی در منطقه ولنجک به دندانپزشک یا خدمات پوست.شماره تماس اگهی دهنده:09125967096(تاریخ درج 98/01/25)
اجاره شیفتی یک اتاق ازمطب درشمال تهران به تخصص های مرتبط به نورولوژی،روانشناسی،اطفال وتوانبخشی .شماره تماس با آگهی دهنده:20(تاریخ درج اگهی 98/01/18)
مطب اجاره ،اجاره2اتاق 30 متری و40 متری شیک مبله با سالن مشترک طبقه اول ،بالای داروخانه واقع درشرق تهران خیابان پلیس موقعیت عالی پرتردد،به پزشکان محترم به صورت شیفتی یا تمام وقت با شرایط توافقی واجاره بسیار مناسب.شماره تماس جهت بازدید وهماهنگی:09121598993 و0 (تاریخ درج اگهی 97/11/16)
اجاره اتاق15 متری از مطب فعال پوست وموبه تخصص های مختلف درفرمانیه .شماره تماس آگهی دهنده:26130594 (تاریخ درج اگهی 97/11/16)

مطب پوست ومو وزیبایی ولیزر شیک با کلیه تجهیزات وموقعیت عالی همراه با مشتری فراوان درساختمان پزشکان فعال .شماره تماس با اگهی دهنده:09333542008 (تاریخ درج اگهی 97/11/16)
اجاره یک اتاق از مطب تخصصی کودکان در شهرک غرب روبروی اریکه ایرانیان به متخصص زنان یا دندانپزشک ،شماره تماس اگهی دهنده 97/11/05)
اجاره اتاق 20متری درمطب روانشناسی واقع درمرزداران.شماره تماس با تجهیزات دهنده:43(تاریخ درج اگهی 97/11/05)
اجاره اتاق مطب شیک درساختمان پزشکان فعال طبقه اول با موقعیت بسیار عالی پرتردد وبا مراجعه کننده بالا در تهران ابتدای گیشا براصلی به پزشکان متخصص ،عمومی ،تغذیه،روانشناس ،مشاور وپیراپزشک بصورت اجاره با شرایط توافقی واگذار می گردد.
شماره تماس اگهی دهنده:(تاریخ درج اگهی 97/10/28

اجاره واحد73متری مناسب تاسیس مطب دارای 2 اتاق وسالن انتظار وهمچنین فضایی جهت تزریقات مناسب فعالیت دوپزشک ، لوکس اکازیون وموقعیت عالی بالای واحدهای تجاری پرتردد،وعلاوه بران نزدیک بیمارستان وداروخانه و..با شرایط توافقی بصورت اجاره واگذارمی شود با ودیعه 20 م واجاره ماهیانه 2م .
مشخصات آگهی

نام آگهی دهنده: teblist

شهر: تهران

پست الکترونیک:

وب سایت:

آدرس : تهران- مناطق مختلف

تاریخ درج آگهی: 1399/12/06

تاریخ انقضای آگهی: 1400/01/19

تماس با آگهی دهنده